Agenda 2017

 
Activiteit Datum Plaats Bijzonderheden
       
ALV 17 juni 2017 Zwolle,
 

Anthony Fokkerstraat 9, (achter Tuinland)
Aanvang: 9.00 uur.  
Agenda zie Griffonier 

Ledenvergadering 19 april 2017 gaat niet door,
vanwege het ontbreken van
agendapunten
 

Op advies van de ledenvergadering van 2016 heeft het bestuur besloten naast (en voorafgaand aan) de Algemene Ledenvergadering op de dag van de clubmatch (17 juni 2017) een Leden Vergadering te houden waarop punten worden geagendeerd die meer aandacht vragen. Op de ALV komen dan alleen hamerstukken aan de orde.  De leden worden uitgenodigd uiterlijk 24 maart 2017 agendapunten aan te dragen bij secretaris@griffonkorthals.nl

Bestuursvergadering  19 april 2017   leden, die een punt ter bespreking willen inbrengen en of willen inspreken, kunnen contact opnemen tot 9 april met de secretaris 
ALV
Clubmatch
17 juni 2017 Zwolle

aanmelden vanaf 1 april 2017 via website
cms.griffonkorthals.webnode.nl/clubmatch-inschrijfformulier/

Oefendag Jachthondenproeven 1 juli 2017 Genemuiden

aanmelden  vanaf 1 april 2017 via website
cms.griffonkorthals.webnode.nl/inschrijfformulieren/oefendag-knjv/

Oefendag Jachthondenproeven 6 augustus 2017 Budel

aanmelden vanaf 1 april 2017 via website
cms.griffonkorthals.webnode.nl/inschrijfformulieren/oefendag-knjv/

SJP Lage Mierde 18 augustus 2017 Lage Mierde aanmelden via Orweja
 
Oefendag veldwerk nog onbekend nog onbekend

aanmelden vanaf 1 april 2017 via website

Veldwerk Jeugd 23 september 2017 (onder voorbehoud)   aanmelden via Orweja
Veldwerk CACIT 29 september 2017 (onder voorbehoud)   aanmelden via Orweja