Bestuursmededelingen

Alle mededelingen informatie die door het bestuur gedeeld worden met de leden en niet leden worden hier gepresenteerd. Door op de desbetrefende link te klikken krijgt u de informatie te zien. Sommige informatie is alleen maar te downloaden en daarna te openen met het juiste programma.
 
6 november 2016
Het bestuur heeft vergeefs gepoogd de concept notulen van de buitengewone ALV van 30 april 2016  die werden opgesteld door de secretaris enerzijds en Wenny Schreur anderzijds samen te voegen tot één concept. Ieder poging zou te kort doen aan de formulering van beide verslagleggers. Besloten is een besluitenlijst te formuleren en die lijst op de website te publiceren. Leden die kennis willen nemen van de tekst van beide conceptnotulen kunnen die per mail aanvragen bij de secretaris. 
 
Bijlage: besluitenlijst
 
 
Communicatie met leden dit is een powerpoint presentatie over communicatie voor de website.
 
6 november 2016
Het bestuur heeft vergeefs gepoogd de concept notulen van de buitengewone ALV van 30 april 2016  die werden opgesteld door de secretaris enerzijds en Wenny Schreur anderzijds samen te voegen tot één concept. Ieder poging zou te kort doen aan de formulering van beide verslagleggers. Besloten is een besluitenlijst te formuleren en die lijst op de website te publiceren. Leden die kennis willen nemen van de tekst van beide conceptnotulen kunnen die per mail aanvragen bij de secretaris. 
 
Bijlage: besluitenlijst
 

 

In memoriam

In Memoriam Noor Loopuiyt-van den Berg

Op donderdag 7 juli 2016 overleed ons erelid mr Leonora Margaretha Loopuyt-van den Berg. Na haar studie Nederlands recht werkte Noor van den Berg in de omgeving van Delft, waar zij Tony Loopuyt, de latere voorzitter van de Nederlandse Korthals Griffon Club ontmoette. Ze huwden en betrokken een...
>