Brief voordracht nieuwe voorzitter

Dagelijks Bestuur van de N.K.G.C.

P/a Secretaris A.M.C. Kastelein
Middelkoop 30
4245 TT Leerbroek

 

Koersel, 27 mei 2016

 

Betreft: kandidaat voordracht van tien stemgerechtigde leden
             voor de functie van voorzitter

 

 

Geachte dagelijks bestuur van de N.K.G.C.

 

Graag willen wij een voordracht doen namens 10 gerechtigde leden voor de bestuursfunctie van voorzitter, conform artikel 20 Voordrachten, veroorzaakt door de heer W. Wolters die per 11 juni 2016 herkiesbaar is.

 

Wij stellen daarom voor om de heer A. de Wit, lid van de N.K.G.C. kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter.

 

Ondergetekende en 9 andere stemgerechtigde leden sturen u dit schrijven via mail maar ook per post.

 

Met vriendelijke groet,

 

Evi Bloemen

 

Stemgerechtigde leden i.v.m. de voordracht
E. Bloemen
W.A. Schreur-Visser
F.R. Venzelaar
C. Baars
A.L.M. Schönbaum
M. Okhuijzen Mulder
A.J.C. Driessen
J. Verkennis
M. Venstra-Steunebrink
U. van Elten