Even voorstellen Adriaan de Wit

Mijn naam is Adriaan de Wit, 45 jaar, gehuwd en woonachtig in Hendrik Ido Ambacht.

In 1987 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de Griffon en ik was vanaf de eerste dag zeer gecharmeerd van het ras.
Het heeft tot 1991 geduurd voor ik in de gelegenheid was om daadwerkelijk een Griffon aan te schaffen. Dit betrof  Asta  v.d. Prinses LouisaPolder, deze teef heeft mij enorm veel geleerd over het ras, daarbij was het een hond die uitermate geschikt was voor veldwerk.
We hebben samen vele veldwedstrijden gelopen met de bijna standaard wisselende resultaten die daarbij horen.
Maar naast het veldwerk heb ik ook KJV wedstrijden gelopen, zweetwerk, apporteerproeven, VJP, HZP en nationale en internationale shows.
 
De interesse en mijn nieuwsgierigheid in het ras werd alleen maar groter en al gauw (in 1994) ben ik begonnen met het bijhouden van gegevens van de Korthals Griffon. Dit heeft geresulteerd in een databank waarin momenteel meer dan 10.000 Griffons staan beschreven. Hierbij moet u denken aan stambomen en alle resultaten die over de hond bekend zijn, zoals shows, veldwerk en gezondheids uitslagen, nesten. Ook bestuurslid Henk Markesteijn heeft een dergelijke databank en gelukkig kunnen wij onze gegevens uitwisselen om leden en niet leden van informatie te voorzien.
 
Nu hebben wij nog twee Griffon teven waarmee de praktische jacht wordt beoefend. Mijn vrouw ( Monique Mannee) neemt ze mee als ze wordt uitgenodigd om te gaan drijven en ik ben in de fijne positie dat ik kan en mag jagen. 
 
En waarom wil ik nu voorzitter worden…………………
Al enige tijd ontvang ik en andere leden signalen dat het functioneren binnen de club niet goed loopt.  Meerdere functies zijn niet herkiesbaar en de functie van voorzitter was dit jaar conform het roulatie schema herkiesbaar. Dit was naar de mening van de tien leden die mij hebben voorgedragen als kandidaat, maar ook mijn mening,  de enige manier om een frisse wind door de club te laten gaan.
 
Door mijn jarenlange ervaring op kynologisch gebied en dan in bijna alle disciplines denk ik een behoorlijke bijdrage te kunnen leveren binnen het bestuur en voor de club.
Dit zonder terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd maar juist door vooruit te kijken en het ras te behouden zoals we het al meer dan honderd jaar kennen. En ook om er vooral voor iedereen te zijn, fokkers, toekomstige fokkers, leden die wedstrijden doen en zeker ook voor leden die niet fokken of aan wedstrijden deelnemen, want ook zij zijn erg belangrijk voor onze club en ons ras!
Openheid en eerlijkheid is in dit geval dan ook cruciaal, en de mensen die mij inmiddels beter kennen, weten dat ik een discussie niet uit de weg ga, van mijn hart geen moordkuil maak en open sta voor nieuwe inbreng en ideeën.
Het ras in standhouden en eventueel verbeteren zal ten aller tijde de leidraad zijn waar in mijn ogen iedere rasvereniging aan moet voldoen.              
 
Ik hoop u allen te treffen op de komende ALV,
Met Griffongroet
Adriaan de Wit