Wilbert Wolters kandidaat voorzitter.

Na een periode penningmeester van uw vereniging te zijn geweest, werd ik, Wilbert Wolters en destijds 59 jaar oud, in juni 2012 door de ledenvergadering benoemd tot voorzitter.  Voorzitter van een bestuur van 7.  Bestuursleden die misschien geen persoonlijke vrienden waren, maar die elkaar uit de griffonwereld kenden, wisten wat ze aan elkaar hadden, met ieder een eigen deeltaak in het bestuur en die als team voor de club stonden. Jacques deed de penningen, Antonie het secretariaat, Francis de velden en de wedstrijden, Henk Markesteijn de fokbegeleiding, Josje de clubmatch en de ledenadministratie, David communicatie + Griffonnier.

En ik? ik zat voor, bevorderde de interne samenwerking en was (zo nodig) vliegende keep.
Medische-, persoonlijke-, zakelijke- en werk-gerelateerde probleempjes en problemen bij 5 van de 7 bestuursleden hadden tot gevolg dat na enige tijd (ongeveer vanaf 2014) het operationele bestuursteam  voor lange periode uit 2 of 3 man bestond. Ondanks dat, zijn alle clubactiviteiten gewoon doorgegaan en kan ik mij niet herinneren dat de NKGC ergens verstek heeft laten gaan. Het was misschien niet altijd perfect, maar het gebeurde wel.
 
Aan het einde van het vorige bestuursjaar (in ‘t voorjaar 2015) hebben we als team de zaken geanalyseerd. Conclusie was dat sommige bestuursleden zich door hun omstandigheden genoodzaakt zagen te stoppen met het bestuurswerk, dat er nieuwe bestuursleden bij zouden moeten komen, dat er voor een aantal evenementen ledencommissies zouden moeten komen die met een bestuurslid een evenement zouden organiseren en dat taken niet bij één, maar bij minimaal twee bestuursleden ondergebracht zouden moeten worden zodat, als een bestuurslid (tijdelijk) zou uitvallen, er altijd een vaste backup zou zijn.
 
De Ledenvergadering van 2015 heeft 3 nieuwe bestuursleden benoemd (Jochem, Erick en Henk Edgar) en aan bestuursleden die aangaven te willen stoppen hebben we gevraagd dat uit te stellen totdat de nieuwe leden zouden zijn ingewerkt. In die vergadering heb ik u gezegd dat het jaar 2015/2016 een transitiejaar zou worden, waarin we als team naar de nieuwe bestuursvorm zouden gaan toewerken. Er werd een communicatiecommissie ingesteld die onderzoek deed naar communicatie-behoefte en -mogelijkheden binnen de club en die 11 juni de bevindingen wil presenteren. De Jacht Aanleg Training werd onder leiding van Henk M en Erick door een ledencommissie opgezet en was (leek mij) een groot succes. De KNJV proef werd onder leiding van Francis, David en mijzelf door een ledencommissie georganiseerd en was, als ik de deelnemers mag geloven, een groot succes. Helaas konden we nog geen kandidaten voor de ledencommissie veldwerk vinden, dus Francis, Jochem en ik hebben de 2 wedstrijden en de oefendag nog zelf moeten organiseren. Door –buiten onze invloedsfeer gelegen- problemen rond de beschikbaarheid van velden konden we het Europees kampioenschap veldwerk helaas niet in Nederland georganiseerd krijgen, maar het is de ledencommissie olv Jacques (en m.m.v. mij), gelukt op Franse velden deze wedstrijd te organiseren. De ledencommissie die Jos zou bijstaan bij de organisatie van de clubmatch, liet helaas te elfder ure afweten, maar gelukkig konden recent nog enthousiaste handen (dank Wenny) worden gevonden.

Is er dan niets mis gegaan? Ja natuurlijk wel. In de ledenvergadering van 30 april jl. heeft het bestuur daar uitvoerig met u over gesproken een aangegeven waar en welke lering getrokken is, danwel waar overmacht parten speelde.
 
David, Henk Markesteijn, Francis en Jacques gaan in vol vertrouwen op 11 juni hun stokjes overdragen, of hebben dat inmiddels gedaan. We prijzen ons gelukkig Wenny en Erik bereid te hebben gevonden het team te versterken en we willen na de ledenvergadering als team van 8 ( t.z.t. terug te brengen naar 6) met een dagelijks bestuur van drie personen verdeeld over drie poten ( communicatie, fokkerij en gezondheid, proeven/wedstrijden)  het nieuwe jaar in. Graag wil ik met uw instemming dat team voorzitten. De klus die u ons team, op ons eigen verzoek, vorig jaar hebt opgelegd, is bijna af, en ik zou hem graag afmaken.
 
En dan, ga ik dan volgend jaar weg? In de Griffonnier gaf ik aan vooralsnog voor één jaar beschikbaar te zijn. Wat er daarna gebeurt, bespreek ik voor die tijd graag met het bestuursteam. De tijd dat de organisatie van de meeste evenementen uiteindelijk op mijn schouders terecht komt, wil ik niet meer meemaken.