HUNDE STAMBUCH DES GRIFFONCLUB

De heer Wil Hochstenbach, keurmeester op de clubmatch van 11 juni 2016 in Zwolle, heeft de vereniging wel een heel bijzonder cadeau gedaan. Bij aanvang van de dag overhandigde hij aan onze voorzitter  deel I, II, IV, V, VI en VII van het originele HUNDE STAMBUCH DES GRIFFONCLUB uit de jaren 1889 tot 1902, met daarin, naast de statuten, de leden en de diverse jaaractiviteiten van de vereniging, de namen en stambomen van de onder nummer 1 -388 en 851 – 1876 in het stamboek ingeschreven honden. De hierin beschreven geschiedenis gaat terug tot aan het begin van ons ras.

Wij danken de heer Hochstenbach voor deze voor onze vereniging zeer waardevolle boeken.