Voorwaarden Kampioensclubmatch en
Betalingsregels :

De jaarlijkse Kampioensclubmatch vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019 vanaf 10.00 uur op
Fort bij Uithoorn 

Mijdrechtse Zuwe 311427 AV  Amstelhoek (vlakbij Uithoorn)

 

Keurmeester reuen: mevrouw L.Reeskamp-Blok
Keurmeester teven: dhr. W.Wellens
 
De Kampioenschapsclubmatch wordt onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer georganiseerd.
Door in te schrijven aanvaardt de exposant de rechtsmacht van de Raad van Beheer en verklaart bekend te zijn met het gestelde in het Kynologisch Reglement. De exposant/eigenaar kan zich nimmer op onbekendheid hiermee beroepen.
Niet toegelaten worden:
a. Honden met een oor- of huidaandoening.
b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald.
c. Honden met gecoupeerde staarten, tenzij zij voldoen aan speciale regels. Vooroverleg met de organisatie voor de inschrijving is raadzaam.
 
 • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
 • Inschrijfgeld dient betaald te worden vóór de sluitingsdatum van de inschrijving.
 • Niet betaald is niet ingeschreven.
 • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden na overleg met de ledenadministratie/organisatie.
  1. De afzegging plaats vindt vóór de sluitingsdatum van de clubmatch of
  2. De afzegging plaats vindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving en de wedstrijdleiding voor aanvang van de clubmatch hierover geïnformeerd is.
 • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van de clubmatch, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal niet plaatsvinden.
 • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van de clubmatch.
 • Tevens dient u tegerlijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.

Inschrijfgeld

€ 27,50 voor leden en € 30,00 voor niet leden per hond in alle klassen, met uitzondering van de jongste puppyklasse en de puppyklasse die € 10,00 per hond bedraagt, te betalen voor 8 juni 2019.
Nakomelingenklasse is gratis.

Retourneren van inschrijfgeld vindt uiterlijk plaats indien de afzegging schriftelijk of per e-mail voor de sluitingsdatum is ingezonden. 

Betaling door overmaking of storting op Bankrekening IBAN: NL 21 INGB 0003 4865 01 BIC: INGBNL2A. t.n.v. Penningmeester Nederlandse Vereniging Korthals Griffonclub onder vermelding van Clubmatch 2019

Niet betaald is niet ingeschreven.

Na het invullen en versturen van het inschrijfformulier ziet u de mededeling dat uw bericht succesvol is verzonden op deze pagina verschijnen. U kunt hierna verder bladeren op de website.

Let op! Als u de verplicht velden niet of niet juist heeft ingevuld ziet u dit in rood bij het betreffende veld staan en wordt uw formulier niet verzonden.

U ontvangt als het formulier correct is verzonden een onvangstbevestiging op het door u ingevulde e-mailadres. Dit kan een paar dagen duren, afhankelijk van de verwerking door de ledenadministratie.

LET  OP indien u in meerdere klasses wilt meedoen dient u uw hond per klasse apart aan te melden!

Clubmatch 2019 inschrijf formulier (sluitingsdatum 8 juni 2019)

Keurmeester reuen: mevrouw L.Reeskamp-Blok, Keurmeester teven: dhr. W.Wellens,