Inschrijving en informatie Kampioenschapsclubmatch 2021

GEANNULLEERD

 
De Kampioenschapsclubmatch vindt plaats op zondag 21 november 2021 vanaf 08.00 uur op het terrein van de Waltakke te Lochem.

Let op!! De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch vindt plaats op de nieuwe website, volg de link om u in te schrijven voor de Clubmatch:
Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch 2021


Inschrijven is mogelijk tot en met 7 november 2021.

 

De Kampioenschapsclubmatch wordt onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer georganiseerd.

Door in te schrijven aanvaardt de exposant de rechtsmacht van de Raad van Beheer en verklaart bekend te zijn met het gestelde in het Kynologisch Reglement. De exposant/eigenaar kan zich nimmer op onbekendheid hiermee beroepen.

 • Niet toegelaten worden:
  a. Honden met een oor- of huidaandoening.
  b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald.
  c. Honden met gecoupeerde staarten, tenzij zij voldoen aan speciale regels. Vooroverleg met de organisatie voor de inschrijving is raadzaam.
 • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld, de betalingsinformatie en annuleringsvoorwaarden worden u gemaild nadat uw inschrijving ontvangen is.
 • Niet betaald is niet ingeschreven.
 • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van de clubmatch, al dan niet met opgaaf van redenen van verhindering, is niet mogelijk.
 • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van de clubmatch.
 • Annuleringsvoorwaarden: Bij afmelding tot en met 7 november, 100% teruggave van de inschrijfkosten. Bij afmelding van 8 tot en met 14 november, 50% terruggave van de inschrijfkosten. Bij afmelding vanaf 15 november, geen teruggave van de inschrijfkosten, tenzij buitengewone omstandigheden, in overleg met de organisatie.
 • In de bevestigingsemail ontvangt u een overzicht van de door u te betalen inschrijfkosten. Ook vindt u daarin de benodigde informatie voor de bankoverschrijving en annuleringsvoorwaarden.
 • De kampioenschapsclubmatch zal dit jaar gekeurd worden door Mevrouw Reeskamp-Blok en Meneer Hochstenbach.

Inschrijfgeld per categorie per deelnemende hond:

KCM Puppyklasse 4-9 maanden € 10,00
KCM Puppyklasse 4-9 maanden nieuw lid van de NKGC Gratis
KCM bent u lid van de NKGC € 27,50
KCM bent u geen lid van de NKGC € 32,50
KCM Nakomelingen klasse: de eenmalige kosten van €27,50 voor deelname aan de nakomelingenklasse zijn voor de fokker(s).

Als u zowel aan de Clubmatch als ook aan de JAT deelneemt krijgt u korting op het inschrijfgeld:

JAT+KCM bent u lid van de NKGC € 45,00
JAT+KCM bent u geen lid van de NKGC € 60,00
JAT+KCM puppyklasse 6-9 maanden bent u lid van de NKGC € 30,00
JAT+KCM puppyklasse 6-9 maanden bent u geen lid van de NKGC € 37,50
JAT+KCM puppyklasse 6-9 maanden nieuw lid € 25,00

Betalen: Wanneer u één of beide formulieren volledig heeft ingevuld ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging van ontvangst
en inschrijving. In deze e-mail vermelden wij ook het totaalbedrag van de inschrijving(en), de gegevens van de bankrekening
waarnaar u het bedrag kunt overmaken, de annuleringsvoorwaarden en uw geschatte aanvangstijd.

Inschrijfgeld per deelnemende hond:
JAT bent u lid van de NKGC € 25,00
JAT bent u geen lid van de NKGC € 30,00
KCM Puppyklassen 4-9 maanden € 10,00
KCM Puppyklassen 4-9 maanden nieuw lid van de NKGC Gratis
KCM bent u lid van de NKGC € 27,50
KCM bent u geen lid van de NKGC € 32,50
Als u zowel aan de Clubmatch als ook aan de JAT deelneemt krijgt u korting op het inschrijfgeld:
JAT+KCM bent u lid van de NKGC € 45,00
JAT+KCM bent u geen lid van de NKGC € 60,00
JAT+KCM puppyklasse 6-9 maanden bent u lid van de NKGC € 30,00
JAT+KCM puppyklasse 6-9 maanden bent u geen lid van de NKGC € 37,50
JAT+KCM puppyklasse 6-9 maanden nieuw lid € 25,00
- Betalen: Wanneer u één of beide formulieren volledig heeft ingevuld ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging van ontvangst
en inschrijving. In deze e-mail vermelden wij ook het totaalbedrag van de inschrijving(en), de gegevens van de bankrekening
waarnaar u het bedrag kunt overmaken, de annuleringsvoorwaarden en uw geschatte aanvangstijd.

Na het invullen en bevestigen van het inschrijfformulier ziet u de mededeling dat uw inschrijving succesvol is verlopen.

Let op! Als u de verplichte velden niet of niet juist heeft ingevuld krijgt u hiervan een melding en wordt uw formulier niet verzonden.

U ontvangt een bevestigingsemail op het door u ingevulde e-mailadres. Dit kan een paar dagen duren, afhankelijk van de verwerking door de organisatie.

LET  OP uw hond dient voor iedere klasse en de JAT apart aangemeld te worden!

Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch 2021

Tot 21 november, 

Feestelijke groet,
Malou Vroon en Anita Donders
Organisatie Kampioenschapsclubmatch 2021