Regels betalingen Clubmatch:

De jaarlijkse Clubmatch vindt plaats op zaterdag 16 juni 2018 rond 10:30 uur aan de Anthony Fokkerstraat 9
in Zwolle, (achter Tuinland)
Keurmeester reuen: dhr. M. Hulzebos 
Keurmeester teven: dhr. G. Mensink
 
 
 • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
 • Inschrijfgeld dient betaald te worden vóór de sluitingsdatum van de inschrijving.
 • Niet betaald is niet ingeschreven.
 • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden na overleg met de ledenadministratie/organisatie.
  1. De afzegging plaats vindt vóór de sluitingsdatum van de clubmatch of
  2. De afzegging plaats vindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving en de wedstrijdleiding voor aanvang van de clubmatch hierover geïnformeerd is.
 • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van de clubmatch, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal niet plaatsvinden.
 • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van de clubmatch.
 • Tevens dient u tegerlijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.

Inschrijfgeld

€ 27,50 voor leden en € 30,00 voor niet leden per hond in alle klassen, met uitzondering van de jongste puppyklasse en de puppyklasse die € 10,00 per hond bedraagt, te betalen voor 10 juni 2018.
Nakomelingenklasse is gratis.

Retourneren van inschrijfgeld vindt uiterlijk plaats indien de afzegging schriftelijk of per e-mail voor de sluitingsdatum is ingezonden. 

Betaling door overmaking of storting op Bankrekening IBAN: NL 21 INGB 0003 4865 01 BIC: INGBNL2A. t.n.v. Penningmeester Nederlandse Vereniging Korthals Griffonclub onder vermelding van Clubmatch 2018

Niet betaald is niet ingeschreven.

Na het invullen en versturen van het inschrijfformulier ziet u de mededeling dat uw bericht succesvol is verzonden op deze pagina verschijnen. U kunt hierna verder bladeren op de website.

Let op! Als u de verplicht velden niet of niet juist heeft ingevuld ziet u dit in rood bij het betreffende veld staan en wordt uw formulier niet verzonden.

U ontvangt als het formulier correct is verzonden een onvangstbevestiging op het door u ingevulde e-mailadres. Dit kan een paar dagen duren, afhankelijk van de verwerking door de ledenadministratie.

LET  OP indien u in meerdere klasses wilt meedoen dient u uw hond per klasse apart aan te melden!

Clubmatch 2018 inschrijf formulier (sluitingsdatum 10 juni 2018)

Keurmeester reuen: de heer M.Hulsebos; Keurmeester teven: de heer G.Mensink