Competitie

Jaarlijkse activiteiten

Georganiseerd door de Nederlandse Korthals Griffonclub

De Kampioenschapsclubmatch
Elk jaar organiseert de vereniging een officiële kampioenschapsclubmatch. De kampioenschapsclubmatch is een officiële exterieurkeuring waarbij honden op hun uiterlijk, gedrag, gezondheid en “fit for function” worden beoordeeld. Dit gebeurt door hiervoor speciaal opgeleide keurmeesters aan de hand van de internationaal bepaalde rasstandaard. Het is een gezellige familiedag, waarbij een groot aantal Korthals Griffons te zien is.

Op een clubmatch kunt u (Nationale-) kampioenschapstitels (CAC’s – Certificat d’Aptitude au Championat) en de grote titel ‘Clubwinnaar’ winnen. Deze wordt toegekend aan de beste reu of de beste teef van 9 maanden of ouder, mits kwalificatie ‘uitmuntend’. Verder te behalen kwalificaties zijn ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘matig’, ‘niet te beoordelen’ en ‘diskwalificatie’. Jongste puppy’s (4-6 maanden) en puppy’s (6-9 maanden) komen niet in aanmerking voor een CAC. Bij deze leeftijdscategorieën kennen we alleen de kwalificaties ‘veel belovend’, ‘belovend’ en ‘weinig belovend’. Wilt u eens komen kijken? U bent van harte welkom! Voor informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden of kijk in de agenda.

De Jacht Aanleg Test (JAT)
In het najaar organiseert de Fokbegeleidingscommissie van de Nederlandse Korthals Griffonclub onze “jonge hondendag”. De JAT heeft als doel inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van de jachteigenschappen van de jonge Korthals Griffon. Deze test is een heel belangrijk meetinstrument voor het behoud van het ras en de rasstandaard, zowel voor de fokkers als voor de vereniging. Na de JAT ontvangt u een evaluatie van de test en indien van toepassing, onderbouwde trainingsadviezen. Omdat het om een aanlegtest gaat, hoeft u hiervoor niet te trainen. Het gaat immers om de natuurlijke aanleg van uw hond op jachtgebied.

De JAT opengesteld voor Korthals Griffons in de leeftijd van 6 tot en met 18 maanden.

Oefendagen SJP proeven
Jaarlijks worden één of meer oefendagen georganiseerd. De oefendagen zijn een voorbereiding op de Standaard Jachthonden Proef (SJP). Deze proeven worden het gehele jaar door georganiseerd op verschillende locaties in het land met name in de maanden augustus en september. Zie de website van Orweja. Het is de bedoeling de deelnemers een gezellige dag hebben en een leerzame training ter voorbereiding op een SJP. Ze krijgen praktische tips, die naast hun eigen trainingen ervoor zorgen dat ze goed voorbereid aan een SJP kunnen deelnemen.

De Standaard Jachthonden Proef (SJP) – KNJV Examen
De NKGC streeft ernaar jaarlijks een officiële KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) Standaard Jachthondenproef te organiseren. In 2021 hebben wij i.s.m. andere rasverenigingen een proef kunnen organiseren in Almkerk.

De Meervoudige Apporteer Proef (MAP)
Jaarlijks organiseren de Continentale Staande Honden Vereeniging, de Cesky Fousek Vereniging Nederland, Epagneul Breton Club Nederland, De Nederlandse Vereniging van Hongaarse staande honden ‘Vizsla’ samen met de Nederlandse Korthals Griffonclub een MAP in Haaften. De proef is bedoeld voor honden die al wat verder zijn met apporteren en wordt op B- en A- niveau gehouden. Om mee te mogen doen moet uw hond meerdere SJP B of A diploma’s met voldoende punten hebben behaald.
Een MAP bestaat uit een aantal jachtpraktijk gerichte, maar niet gestandaardiseerde, meervoudige apporteer proeven. Bij deze jachthondenproef worden prestaties van de deelnemende honden na het schot beoordeeld.

Fokkersberaad
De vereniging organiseert sinds enkele jaren een fokkersberaad. Het is de bedoeling om op deze dag met fokkers en andere belangstellenden om van gedachten te wisselen over de nieuwe generaties Korthals Griffons. Deze dag zal in het teken staan van alle disciplines die met de Korthals Griffon gedaan kunnen worden, (jacht, schoonheid, werkeigenschappen).

Oefenen in veldwerk
Veldwerkoefendagen worden georganiseerd voor leden van de Griffonclub om erachter te komen of veldwerk iets voor u en uw hond is. Tegelijkertijd is het ook bedoeld als voorbereiding op een jeugdveldwerkwedstrijd. Onder begeleiding van ervaren voorjagers gaat u die dag met uw hond het veld in. Aan het einde van de dag bent een ervaring rijker en heeft u een beter inzicht in het veldwerktalent van uw hond. U weet dan of het de moeite waard is om u in te schrijven voor een jeugdveldwerkwedstrijd.

Veldwerkwedstrijden
Jaarlijks organiseert onze vereniging in het najaar een jeugdveldwerkwedstrijd en een open klasse wedstrijd. Aan beide wedstrijden, die in St. Annaland worden gehouden, mogen maximaal 12 honden meedoen. Meestal zijn er meer inschrijvingen dan plaatsen. Er moet dan worden geloot voor deelname. Zie de reglementen op onze website.

Prijzen, bekers en bokalen
De vereniging heeft voor de winnaars van wedstrijden speciale bekers ter beschikking gesteld. Over de historie van deze bekers kunt u meer lezen in het boek 100 jaar Korthals-Griffon van de heer F.W. Dirker, te verkrijgen via onze webwinkel.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Ieder jaar rond juni/juli organiseert het bestuur een algemene leden vergadering waarbij actuele en belangrijke onderwerpen besproken kunnen worden. Ook worden er in de ALV nieuwe bestuursleden gekozen. Leden kunnen tot twee weken voor aanvang van de ALV agenda punten indienen bij de secretaris.

 
 
Translate »