Leliman bokaal

 

Naam van de beker: 

LELIMAN bokaal 

Omschrijving: 

Zilveren beker 

Geschiedenis: 

De G.F.Leliman-bokaal is een fokkersprijs. De beker is door Judy Terborg, de kleindochter van Leliman, samen met zijn jachtdagboek door tussenkomst van Erick van der Schouw aan de Nederlandse Korthals Griffonclub geschonken. In de voet van beker staat: EREPRIJS MR.J.C.VAN DER LEK DE CLERK.

Wordt uitgereikt aan: 

0  Eigenaar 
0 Voorjager 
x Fokker, lid van de vereniging 
0 Hond            Soort:    Korthals Griffon 

Voorwaarden: 

De Leliman-bokaal wordt uitgereikt aan de fokker van het nest, geboren tussen 1 juli van het jaar x-3 en 1 juli van het jaar x-2 die naar het oordeel van de  Fokbegeleidingscommissie het best voldoet aan de hieronder genoemde prestatienorm 

Tijdstip uitreiking: 

Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 

Karakter van de prijs: 

Wisselbeker 

Prestatienorm: 

Criteria die door de FBC gehanteerd worden ter bepaling van de winnaar zijn:  

a. Het nest is gefokt volgens het fokreglement van de NKGC. 
b. De leden van de FBC die de nestcontrole verricht hebben, zijn van mening dat dit een zeer goed nest is. Dit is verifieerbaar middels de door hen ingevulde nestbeoordelings-formulieren. 
c. De fokker verkoopt de pups met een, voor zowel koper als verkoper acceptabel koopcontract. Dit ter beoordeling aan de FBC. 
d. De fokker geeft aan aspirant kopers goede voorlichting over het ras. Dit moet op verzoek van de FBC aantoonbaar zijn. De FBC kan eventueel een enquête ontwerpen die door de pupkopers ingevuld kan worden. 
e. De fokker verricht aantoonbaar inspanning om de kopers van de pups 
-  te betrekken bij de activiteiten van de NKGC; 
–  te stimuleren de hond (en zichzelf) op te leiden tot een all round jachthond (voorjager); 
-  te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheid die de NKGC biedt m.b.t.  HD-onderzoek, jonge honden dagen, en exterieur keuringen. 
f.  De pups ontwikkelen zich uitstekend op gebied van stijl (exterieur en manier van jagen), karakter, intelligentie, jachtverstand, passie en de will to please, blijkend uit wedstrijdresultaten.

Eventuele bijzonderheden: 

1. Alleen de eigenaar van de teef van een nest waarvan ten minste de helft van de pups een Nederlands NHSB nummer heeft, komt in aanmerking voor de bokaal. 
2. Indien wordt besloten de bokaal in een bepaald jaar niet uit te reiken, wordt hier tijdens de ALV een verklaring voor gegeven door de voorzitter van de FBC. 
3. Indien de FBC van mening is dat meerdere fokkers voor de prijs in aanmerking komen, beslissen zij door stemming. Hierbij wordt de winnaar met gewone meerderheid van stemmen door de FBC leden gekozen. Bij staken van stemmen wordt nogmaals gestemd. Daarna beslist het lot. 
4. De beker blijft eigendom van de vereniging. 


WINNAARS LELIMAN-Bokaal
 

Jaar 

Fokker 

Kennelnaam 

2011 

Carmen Wolters-Verdonk 

“Van de Woltdonk” 

2012 

F.Venzelaar 

“Van het Patrijzenweitje” 

2013 

niet uitgereikt 

 

2014 

Niet uitgereikt 

 

2015 

Jan van Birgelen 

“Van het Vreebroek” 

2016 

Henk Markesteijn 

“van ’t Rijnsdael” 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

  

Translate »