Exterieur

Een exterieurkeuring is een bijeenkomst waar honden niet alleen op schoonheidswaarde, maar ook op gedrag, gezondheid en “fit for function” worden beoordeeld. Dit gebeurt door speciaal hiervoor opgeleide keurmeesters aan de hand van de rasstandaard. De rasstandaard beschrijft naast de uiterlijke kenmerken ook het gedrag en de functie die de hond van oorsprong had.

De officiële rasstandaard van ieder ras vind je op de website van de internationaal overkoepelende organisatie FCI (Fédération Cynologique Internationale).

  1. Kampioenschapsclubmatches
  2. CAC en CAC/CACIB shows

 

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH

Deelname is mogelijk voor het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. Op een kampioenschapsclubmatch kun je kampioenschapsprijzen (CAC’s) en de titel ‘Clubwinnaar’ winnen. Als er genoeg inschrijvingen zijn voor de kampioensclubmatch tellen de punten dubbel.

Sommige rasverenigingen vertegenwoordigen meerdere rassen. In dat geval krijgen de beste honden van ieder ras afzonderlijk de titel ‘Clubwinnaar’. Uit alle ‘Clubwinnaars’ wordt dan de beste van de show (BIS: Best In Show) gekozen.

Een kampioenschapsclubmatch trekt vaak veel deelnemers. Omdat het hier om één of enkele rassen gaat, vraagt de rasvereniging meestal rasspecialisten als keurmeester. Mede daarom is een kampioensclubmatch een populair evenement op de kalender.

De regelgeving voor kampioenschapsclubmatches vind je in hetKynologisch Reglement.

TENTOONSTELLINGEN

Een tentoonstelling (CAC of CAC/CACIB show) is een exterieurkeuring voor rashonden met een erkende stamboom. Dezeshow wordt georganiseerd door een tentoonstellinggevende vereniging (vaak verbonden aan een kynologenclub en/of ondergebracht in een stichting) voor alle rassen of een rasgroep.

Er zijn twee soorten tentoonstellingen:

  • CAC-tentoonstellingen: hier keurt eenbevoegde keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC).
  • CAC/CACIB-tentoonstellingen: hier keurt een bevoegde keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC) en de internationale kampioenschapsprijs (CACIB).


De regelgeving voor CAC/CACIB shows vind je in het Kynologisch Reglement(hoofdstuk 4, titel 4).

VERKLARING VAN DE TERMEN

FCI: Fédération Cynologique Internationale

CAC: Certificat d’Aptitude au Championat (Nationale kampioenschapsprijs).Deze wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van het ras mits kwalificatie “uitmuntend”. Jongste puppy’s en puppy’s komen niet in aanmerking voor deze prijs.Een keurmeester stelt de Raad van Beheer voor een CAC aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is echter de Raad van Beheer die deze prijs daadwerkelijk bevestigt.

CACIB: Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté (Internationale kampioenschapsprijs).Wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van ieder FCI erkend ras, mits kwalificatie ‘uitmuntend’. Honden ingeschreven in de Jongstepuppyklas, puppyklas, jeugdklas of veteranenklas komen niet in aanmerking voor deze prijs.Een keurmeester stelt via de Raad van Beheer aan de FCI voor een CACIB aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is de FCI die deze prijs daadwerkelijk bevestigt.

Kwalificatie: Bij de jongste puppy’s (4-6 maanden) en puppy’s (6-9 maanden) kennen we de kwalificatie “veel belovend” (VB), “belovend” (B) en “weinig belovend” (WB).Bij honden van 9 maanden en ouder kennen we de kwalificatie: “uitmuntend”(U), “zeer goed”(ZG), “goed”(G), “matig”(M), “niet te beoordelen”(NTB) en “diskwalificatie” (D).

Translate »