U kunt zich aanmelden als lid door het formulier in te vullen en te verzenden. De contributie van de Nederlandse Korthals Griffonclub bedraagt € 27,50 per kalenderjaar (bij aanmelding na 31 augustus € 17,50). De contributie voor een familielid bedraagt € 10,00. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening IBAN: NL 21 INGB 0003 4865 01 t.n.v. Penningmeester Ned. Korthals Griffonclub onder vermelding van naam en contributie 2021.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie via telefoonnummer: +31(0)6 – 44 95 20 65
of per email: penningmeester@griffonkorthals.nl

Wilt u uw lidmaatschap of dat van uw familielid opzeggen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

Inschrijvingssoort