Extra ledenvergadering 30 april 2016

Uitnodiging voor een Extra ledenvergadering op 30 april 2016 in Zalencentrum Wieleman te Westervoort, Dorpsstraat 11 aanvang 9.30 uur n.a.v. bijgevoegd schrijven van 10 leden. Toegang uitsluitend voor leden.

I.v.m. zaalruimte en koffie wordt aanmelding voor 25 april op secretaris@griffonkorthals.nl aanbevolen. 

 

Verzoek tot  Algemene Vergadering (Art.37) (buiten de normale AV voorzien tijdens de clubmatch)

Aan het ganse bestuur van de NGKC, verzonden op 24 Maart 2016 per mail en per post

Beste,

Bijgaand vindt u een verzoek tot extra Algemene Vergadering.  Daar er een aantal zaken spelen bij verschillende leden, en tijdens de vergadering alvorens de clubmatch de tijd erg beperkt is, zijn er, zoals art. 37 van de statuten voorziet, minimum 10 stemgerechtigde leden die een extra vergadering wensen om zodoende alles uitgebreid te kunnen bespreken.  U zal zien dat de agendapunten opgesomd staan.

Met vriendelijke groeten,

Verzoek tot  Algemene Vergadering (Art.37) (buiten de normale AV voorzien tijdens de clubmatch)

Op vraag van tenminste 10 stemgerechtigde leden, dienen wij een verzoek in tot extra Algemene Vergadering.  Dit volgens Art. 37 van de Statuten van het NKGC.

Volgende agendapunten vragen de aandacht en dienen besproken te worden:

 • Communicatie algemeen Bestuur vs leden en Communicatie commissie
 • Verkiezing bestuur
  • Roulatieschema bekend stellen voor alle leden
  • Redactie
 • Functioneren bestuur
 • Functioneren en stand van zaken van de FBC vs Bestuur
  • Commissieleden
 • Financiën
 • Ledenlijst - opzegging lidmaatschap - contributie- Website – onderhoud - inhoud / Clubblad  - advertenties – full color- Gezondheid ras    -          Entropion   -    ECVO onderzoeken
 • Rechten/plichten: fokker-ras-bestuur bij problemen- Uitslagen  – commissies  informeren
 • Championnat organisatie – GKI
 • Velden
 • Clubmatch en jaarlijks terugkomende evenementen organisatie  / verloop / aankondigingen

Leden die een verzoek doen voor deze Algemene vergadering 

Christo Baars; Evi Bloemen; Jack Verkennis; Fred Venzelaar; Wenny Schreur;  Adriaan de Wit; Anneriek Schönbaum; Uschi (Ulrike) van Elten; Adrie Driessen; Marjolein van Okhuyzen.