Fokbeleid

Fokbeleid

Het Verenigingsfokreglement (VFR) vormt, samen met hetfokbeleidde regels enrichtlijnen waaraan fokkers moeten voldoen. In Nederland worden stambomen voor pups afgegeven door de Raad van Beheer, ongeacht of de ouderdieren voldoen aan kwaliteitseisen of niet. Het maakt daarbij ook niet uit of een fokker is aangesloten bij de rasvereniging. Om potentiële pupkopers toch enig houvast te geven publiceert de NVL van alle, in Nederland geboren, nesten een scoretabel die aangeeft in hoeverre een combinatie aan de richtlijnen van de vereniging voldoet. Daarbij zijn voor een combinatie van ouderdieren 3 eindscores mogelijk:

  1. De combinatie voldoet volledig aan de richtlijnen;Dat wil zeggen dat beide ouderdieren ook individueel volledig aan de richtlijnen voldoen.
  2. De combinatie voldoet, in deze samenstelling, aan de richtlijnen;Hoewel niet beide ouders op alle facetten volledig aan de richtlijnen voldoen is de afwijking van de richtlijnen niet zeer ernstig en komt een afwijking van de richtlijnen niet, op hetzelfde onderdeel, bij beide ouderdieren voor.
  3. De combinatie voldoet niet aan de richtlijnen;De vereniging kan deze combinatie van ouderdieren niet aanbevelen. Het is mogelijk dat niet alle noodzakelijke onderzoeken zijn gedaan, dat er een ernstige afwijking bij één van de ouderdieren bestaat of dat een kleine afwijking bij beide ouderdieren op hetzelfde onderdeel voorkomt. De keuze voor deze combinatie van ouderdieren is uiteindelijk aan de fokker. De vereniging raadt de pupkopers aan bij de fokker te informeren naar de reden waarom niet aan de richtlijnen is voldaan.
Translate »