Historie:

De raskenmerken van de Korthals Griffon zijn in oktober 1887 te Mainz door 16 erkende fokkers protocollair vastgelegd en zijn sindsdien niet gewijzigd.

Dit ras is derhalve één van de oudste -misschien wel het oudste- jachthonden-ras op het continent. De Korthals Griffon dankt zijn naam en zijn bestaan aan Eduard Karel Korthals (1851-1896) , zoon van een rijke Amsterdamse reder. Hij was een man die alleen voor honden, kynologie en de jacht leefde. Zijn hele leven was daaraan gewijd.

Reeds op twintigjarige leeftijd gaf hij blijk van zijn vaste voornemen om jachthonden te gaan fokken. Zijn “Eerste Kennelboek”, dat nog steeds in het bezit van de club is, dateert al van januari 1872. In 1874 begon hij met de opbouw van een constant verervend ruwharig jachthondenras. In dat jaar koopt hij van zijn vriend Amand een zevenjarige teef, genaamd Mouche en de driejarige reu Hector. Uit deze combinatie worden in september van hetzelfde jaar de eerste Korthals Griffons geboren.

Door zorgvuldige fokkeuze en voortdurende selectie wilde hij bepaalde raskenmerken vastleggen. Het doel dat hem voor ogen stond was een onverschrokken, harde en snelle hond met een scherpe neus, spoorvast, die graag te water gaat.

Tussen 1874 en 1886 is hem dit gelukt, dankzij enorme praktische kennis, een rijke ervaring met jachthonden, goed inzicht in de erfelijkheidsmogelijkheden, een groot doorzettingsvermogen en de beschikking over voldoende financiële middelen.

Hij noemde deze hond: Griffon. Dit was de naam die reeds eeuwenlang in West-Europa werd gebruikt voor ruwharige honden van verschillend slag. 29 Juli 1888 richtte hij met een groot aantal ander Griffonliefhebbers een Europese rashonden-vereniging op die de “Griffonclub” werd genoemd. De club begon met twee nieuwigheden: zij organiseerde veldwedstrijden in het voor- en najaar en zij gaf een Griffon Stamboek uit waarin alle raszuivere Korthals Griffons werden opgenomen. Deze club heeft de twee wereldoorlogen helaas niet overleefd.

Momenteel zijn er gelukkig weer Griffonclubs in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Denemarken en Noord-Amerika (VS en Canada).