Verwachte nesten

Elizabeth Katharina vd Notenhof x Nyper de Franc Jeu

Fokker: Bram en Annemarie Weijland
Contact: weijland@caiway.nl

Teef
Reu

Naam
NHSB

Geboortedatum

Elizabeth Katharina vd Notenhof
3103515
20 november 2017

Nyper de Franc Jeu

17 mei 2017

Schofthoogte
HD
Norbergwaarde

55 cm
A

59 cm
A-

Exterieur
Werk
Praktijk

VB Clubkampioenschap Zwolle 2018
U, Res. Kampioen Maastricht 2020SJP c-diploma

Ext. 3e U Nationale Elevage
Brevet de Rapport a terre
Test d’Aptitudes Naturelles
Brevet de Rapport a l’eau
3e Concours des Chasseurs

Nest:

Datum dekking: december 2022
Geboortedatum:

Aantal reuen:
Aantal teven:

FBC-Advies:
Verwantschap:
Inteelt % Pups: 1,69%
AVK % Pups:

Translate »