Gezondheid

Algemeen

De Korthals Griffon is een gezond ras. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn binnen het ras geen gezondheidsproblemen vastgesteld. Maar natuurlijk kunnen ziektes en afwijkingen altijd voorkomen. De Nederlandse Korthals Griffonclub monitort de gezondheid van het ras voortdurend en wil in gesprek blijven met fokkers, dierenartsen en liefhebbers.

Over de gezondheid van uw hond is op internet veel informatie te vinden. Wij zullen ons hier beperken tot wat algemene informatie. Wanneer het nodig is zullen we deze informatie aanvullen of wijzigen.

Bij het fokken van rashonden is natuurlijke aanleg erg belangrijk. Rassen zijn allemaal ontstaan door het zeer selectief fokken met ouderdieren. Bij het ontstaan van veel rassen zien we dan ook veel inteelt in het begin. Dat is bij de Korthals Griffon anders. Wanneer een ras langer bestaat is het mogelijk om familieverbanden in de fokkerij te vermijden en dat is belangrijk om het ontstaan of verergeren van erfelijke aandoeningen te voorkomen. Fokkers kunnen dat doen door het inteeltpercentage en het percentage voorouderverlies gunstig te beïnvloeden. Het aantal voorkomende erfelijke afwijkingen bij de Korthals Griffon is niet groter dan bij andere rassen.

In het verenigingsfokreglement kunt u het advies van de vereniging over de fokkerij terugvinden.

Heupdysplasie

In het Verenigingsfokreglement zijn regels opgenomen met betrekking tot de gezondheid van het ras. Om te kunnen fokken moeten ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op heupdysplasie (HD). Meer informatie over HD kunt u lezen op de website van de Raad van Beheer.

Fokken is alleen toegestaan met honden met een HD uitslag HD A (negatief) of HD B (overgangsvorm). Heupdysplasie komt bij de Korthals Griffon slechts incidenteel voor.

HD Uitslagen:
HD A – (Negatief) vrij van HD, hond kan wel drager zijn
HD B – (Overgangsvorm) kleine veranderingen zichtbaar
HD C – (Licht positief) veranderingen zichtbaar die passen in ziektebeeld HD
HD D – (Positief) veranderingen zichtbaar die passen in ziektebeeld
HDHD E – (Positief in optima forma) heupgewrichten zijn ernstig misvormd

Botafwijking 0 – Geen botafwijking
Botafwijking 1 – Zeer lichte botafwijking
Botafwijking 2 – Lichte botafwijking
Botafwijking 3 – Ernstige botafwijking

Norbergwaarde
De Norbergwaarde is een indicatie voor de kwaliteit van de heupgewrichten. Hoe hoger de Norbergwaarde, hoe dieper de kop van het bovenbeen in de kom van de heup zit. Bij een normaal heupgewricht ligt de waarde vaak tussen de 30 en 40.

Aansluiting
Dit zegt iets over de aansluiting van de kop in de heupkom. Vaak zie je bij (jonge) honden de opmerking “onvoldoende aansluiting”. Dit kan komen doordat de hond onder narcose was en dus geheel ontspannen. Ook is het vaak te zien bij honden die veel lopen en bewegen.

Vergoeding HD
De vereniging vindt het belangrijk dat er informatie beschikbaar komt over de gezondheid van de Korthals Griffon. Daarom verstrekken wij een vergoeding voor een HD-onderzoek. De vergoeding bedraagt € 57,-.

Wat zijn de voorwaarden om voor deze vergoeding in aanmerking te komen?

 • Wordt per Griffon maximaal 1 keer gegeven.
 • De Griffon is minimaal 1 jaar oud zijn op het moment van het onderzoek.
 • Alleen contributiebetalende leden die minimaal 1 jaar lid zijn komen in aanmerking voor de vergoeding.
 • De vergoeding wordt binnen 3 maanden na het onderzoek aangevraagd.
 • Met het aanvragen van de vergoeding verklaart u zich akkoord voor het publiceren van de uitslag op de website en in “de Griffonnier”.
 • De vergoeding wordt via mail aangevraagd bij de penningmeester (penningmeester@griffonkorthals.nl) en bij de fokbegeleidingscommissie (fbc@griffonkorthals.nl). Zij dragen zorg voor publicatie op de website via de webmaster en in de “Griffonnier” door de redactie.
 • Met het verzoek voor vergoeding worden de volgende documenten meegestuurd:
  – De uitslag van de Raad van Beheer.
  – Het betalingsbewijs/ kopie factuur van de dierenarts waar het HD-onderzoek is uitgevoerd.
Translate »