Jill v.d. Wielervelden

NHSB 3021037
Geboren: 8 oktober 2015
Schofthoogte: 55 cm

HD: A
Exterieur: ZG NKGC clubmatch 2019
MAP B

Praktische Jacht

Edieu Kazimer of Coopers Border
NHSB 2960102
Geboren: 1 april 2014
Schofthoogte: 60 cm
HD: A

NKGC Kampioenschapsclubmatch1e U CAC en BOB 2015, Paasshow Goes 2015 1e U CAC, Rotterdam 2015 1e U Res. CAC, Eindhoven 2017 1e U CAC-CACIB, NKGC clubmatch Kampioensklasse 2018 1e U Res. CAC, NKGC clubmatch Kampioensklasse 2019 1e U.

Jeugdveldwerk: 1e ZG 2015 Dirksland, 2e ZG 2015 Sint Margriete, 1e ZG 2016 IJzendijke, 1e ZG 2016 Dirksland.

Veldwerk: IJzendijke/Aardenburg 1e ZG 2017
Praktische Jacht

DATUM DEKKING 6 april 2021
VERWANTSCHAP 9,77%
INTEELT% PUPS 4,88%
AVK% PUPS 98,93%

VERWACHTE GEBOORTEDATUM -
GEBOORTEDATUM 7 juni 2021
AANTAL REUEN 1
AANTAL TEVEN 6

FOKKER Els Pouw
CONTACT: pouw555@kpnmail.nl