Fokcombinatie 2016-002 is de teef Aura van de Boomgaard en de reu Derrick vom Schlosswald Herten

Teef Aura van de Boomgaard
Reu Derrick vom Schlosswald Herten
Datum dekking 20 februari 2016
FBC advies *
HD Teef A
HD Reu A
Verwantschap % ouders 48%
Inteelt % pups 22,73%
AVK % pups 69,35%
Verwachte geboortedatum 23 april 2016
Geboortedatum 23 april 2016
Aantal Reuen 4
Aantal Teven 4
Fokker Toos Peeters
Telefoonnummer 06-14350513
Toelichting * In september 2014 heeft de FBC desgevraagd voor deze combinatie een “geen bezwaar” afgegeven. Op het geëigende moment was de reu niet beschikbaar, waarna de fokker in overleg met de FBC een andere dekreu heeft gebruikt. Eind december 2015 heeft de fokker opnieuw op deze combinatieadvies gevraagd aan de FBC. Door interne problemen binnen de FBC is formeel geen advies uitgebracht, waarna de fokker op basis van het “oude advies” heeft laten dekken.