In Memoriam Noor Loopuiyt-van den Berg

Op donderdag 7 juli 2016 overleed ons erelid mr Leonora Margaretha Loopuyt-van den Berg.

Na haar studie Nederlands recht werkte Noor van den Berg in de omgeving van Delft, waar zij Tony Loopuyt, de latere voorzitter van de Nederlandse Korthals Griffon Club ontmoette. Ze huwden en betrokken een woning in Bodegraven. Daar kwamen ze in contact met de bekende griffonnier (en later ook ere-lid) en fokker Toon van Dam. Deze kreeg in november 1990 een nestje en daaruit kregen Noor en Tony hun eerste griffon, Tessa van de Paardenburgh. Na eerst de hond als wandelmaatje te hebben gebruikt, gaat Noor er KNJV-werk mee doen. Ze haalt diverse B diploma's en loopt ook diverse MAP's.

Ze was vanaf 1991 lid van de NKGC. Al snel werd ze betrokken in de organisatie van de vereniging. Vanaf 1994 belastte ze zich met de ledenadministratie en de incasso van de betalingsachterstanden.

Met Tessa fokte Noor met kennelnaam "van het koegras" tweemaal een nest, in 1995 met Max v 't Holtlaand als reu en in 1998 met Leyritz de la Coipeane. Begin van deze eeuw kwam er weer een jonge griffon in huize Loopuyt, nl. Vita van 't Schilpvelt. Noor ging er mee trainen, en, niet onlogisch voor een hond van fokker Clemens, voor het veldwerk. Met Vita liep Noor haar eerste wedstrijd bij Peter Bahlke als Keurmeester. Toen Noor Vita los liet gebeurde er weinig, Vita had geen interesse. Peter reageerde op z'n Peter's, "mevrouw wat komt u hier eigenlijk doen?" Een opbeurende start, maar desalniettemin kreeg Vita nog een beurt. In deze herkansing maakte Vita een prachtig punt op patrijs. Toen de uitslagen op die wedstrijd bekend gemaakt werden, vertelde Peter dat hij zich goed vergist had en noemde het een wereldpunt. Vanaf die tijd haalde Vita regelmatig kwalificaties. Noor en Vita kregen de Van Schothorstbeker in 2002 toegekend en in 2006, na een 1 e U op een voorjaarswedstrijd, werden Noor en Vita opgenomen in de Nederlandse equipe die uitkwam op het Europees kampioenschap veldwerk in Grathem. Dat zal ongeveer de laatste wedstrijd van Noor en Vita zijn geweest.

Inmiddels heeft Noor de verantwoordelijkheid voor de clubwinkel op zich genomen. Vanuit de kofferruimte van haar auto en een klaptafeltje brengt Noor de griffonartikelen aan de man. Ze breidt samen met Tony het assortiment behoorlijk uit. De griffonwijn (rood en wit) met speciaal club-etiket zal de oudere griffonniers nog goed heugen. Samen met Anna Goudáni neemt Noor tenslotte een megaklus op zich voor de vereniging. Ze brengen structuur in vele m3 papier, vele duizenden documenten, de historie van een 100 jarige vereniging. Tijdens het lustrum 100 jaar Nederlandse Griffon Korthals Club in 2011 presenteren zij het historisch archief van de vereniging. Bij die gelegenheid besluit de Algemene Leden Vergadering aan Noor het ere-lidmaatschap toe te kennen voor haar vele verdiensten voor de vereniging.

Met haar laatste griffon, Galy de Passinove, zelf geimporteerd uit Frankrijk heeft Noor minder geluk. Het hondje haalt nog een U op de kampioensclubmatch van 2015, maar overlijdt kort daarna.