Tentoonstellingsuitslagen 2016

Datum Plaats Naam hond Eigenaar/handler Uitslag klasse
10-12-2016 Amsterdam Igor v.d. Wielervelden  A.J.C. Driessen 1e U CAC-CACIB BOB OK reuen
10-12-2016 Amsterdam Isis v.d. Wielervelden  A.J.C. Driessen 1e U CAC-CACIB OK teven
10-12-2016 Amsterdam Kaya Hestrell du Coin de la Bruyère W.A.Schreur 1e U RCAC Beste jeugd jeugdkl teven
10-12-2016 Amsterdam Wood  A.C.Halderman 1e ZG jeugdkl reuen
2-10-2016 Zwolle Kaya Hestrell du Coin de la Bruyère W.A. Schreur 1e ZG Jeugdklasse
2-10-2016 Zwolle   B.v.d. Burgt 1e U CAC-CACIB BOB Open klasse
25-9-2016 Maastricht   A. Driessen/E. Bloemen 1e U CAC-CACIB BOB (BIS 2e workingclass) Gebruikshond
24-9-2016 Maastricht   A. Driessen/E. Bloemen 1e U CAC-CACIB BOB (BIS 3e workingclass) Gebruikshond
11-9-2016 Luxemburg   B.v.d. Burgt   Open klasse
11-9-2016 Luxemburg Igor v.d. Wielervelden A. Driessen/E. Bloemen   Open klasse
11-9-2016 Luxemburg Isis v.d. Wielervelden A. Driessen/E. Bloemen 1e U CACL BOS Benelux Jeugdwinster'16 Benelux Winster'16 Jeugdklasse
11-9-2016 Luxemburg   B.v.d. Burgt   Open klasse
4-9-2016 Rotterdam   E. Dutailly 1e U CAC-CACIB BOB Tussenklasse
28-6-2016 Brussel (Be)   A. Driessen/E. Bloemen 1e U CAC-CACIB BOB European Winner 16 Open klasse
28-6-2016 Brussel (Be)   A. Driessen/E. Bloemen 1e U CAC-CACIB European Winner 16 Open klasse
19-6-2016 Meijerij show   Carine Jeannot 1e ZG Open klasse
18-6-2016 Uden   Carine Jeannot 1e ZG Open klasse
18-6-2016 Uden   E. Dutailly 1e U CAC-CACIB BOB Tussenklasse
22-5-2016 Arnhem Gitan vd Wielervelden A. Driessen/E. Bloemen 1e U CAC BOB Open klasse
8-5-2016 Dortmund (De) Kaya Hestrell du Coin de la Bruyère W.A. Schreur Veel Belovend Puppyklasse
8-5-2016 Dortmund (De)   A. Driessen/E. Bloemen 1e U CAC-CACIB BOB Open klasse
23-4-2016 Lingen (De) JW'14, w'14, Kamp Hestrell du Prince de Lambesc du Hainaut W.A. Schreur 1e U CAC-CACIB BOB Gebruikshond
20-3-2016 Leiden   A. Driessen/E. Bloemen 1e U CAC-CACIB BOB Gebruikshond
11-3-2016 CRUFTS   A. Driessen/E. Bloemen Best of Breed/BEST DOG Open klasse
11-3-2016 CRUFTS   A. Driessen/E. Bloemen BEST BITCH Open klasse
11-3-2016 CRUFTS BJWNL'15, BWNL'15 Eloise Kylie of Coopers-Border B. v.d. Burgt 2e plaats Bitches Open klasse
24-1-2016 Eindhoven   C. Baars/E. Bloemen 1e U CAC-CACIB BOB BIGII Gebruikshond
10-1-2016 Amersfoort NJK'15, CW'15 Edieu Kazimir of Coopers Border B. v.d. Burgt/J.L.v. Bokhoven Hond vh jaar show op uitnodiging  
9-1-2016 Turnhout (Be)   G. Siemons 1e U CAC-CACIB BOS Gebruikshond
9-1-2016 Turnhout (Be) BJWNL'15, BWNL'15 Eloise Kylie of Coopers Border B. v.d. Burgt 1e U CAC-CACIB BOB Tussenklasse