LELIMAN-bokaal


Naam van de beker:

LELIMAN-bokaal

Omschrijving:

Zilveren beker

Geschiedenis:

De G.F.Leliman-bokaal is een fokkersprijs. De beker is door Judy Terborg, de
kleindochter van Leliman, samen met zijn jachtdagboek door tussenkomst van Erick
van der Schouw aan de Nederlandse Korthals Griffonclub geschonken.
In de voet van beker staat: EREPRIJS MR.J.C.VAN DER LEK DE CLERK

Wordt uitgereikt aan:

0  Eigenaar
0 Voorjager
x Fokker, lid van de vereniging
0 Hond            Soort:    Korthals Griffon

Voorwaarden:

De Leliman-bokaal wordt uitgereikt aan de fokker van het nest, geboren tussen 1 juli van het jaar x-3 en 1 juli van het jaar x-2 die naar het oordeel van de 
Fokbegeleidingscommissie het best voldoet aan de hieronder genoemde 
prestatienorm

Tijdstip uitreiking:

Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering

Karakter van de prijs:

Wisselbeker

Prestatienorm:

Criteria die door de FBC gehanteerd worden ter bepaling van de winnaar zijn: 
a. Het nest is gefokt volgens het fokreglement van de NKGC.
b. De leden van de FBC die de nestcontrole verricht hebben, zijn van mening dat dit 
    een zeer goed nest is. Dit is verifieerbaar middels de door hen ingevulde
    nestbeoordelings-formulieren.
c. De fokker verkoopt de pups met een, voor zowel koper als verkoper acceptabel
    koopcontract. Dit ter beoordeling aan de FBC.
d. De fokker geeft aan aspirant kopers goede voorlichting over het ras. Dit moet op 
    verzoek van de FBC aantoonbaar zijn. De FBC kan eventueel een enquête 
    ontwerpen die door de pupkopers ingevuld kan worden.
e. De fokker verricht aantoonbaar inspanning om de kopers van de pups
-  te betrekken bij de activiteiten van de NKGC;
-  te stimuleren de hond (en zichzelf) op te leiden tot een all round jachthond 
    (voorjager);
-  te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheid die de NKGC biedt m.b.t. 
    HD-onderzoek, jonge honden dagen, en exterieur keuringen.
f.  De pups ontwikkelen zich uitstekend op gebied van stijl (exterieur en manier van 
    jagen), karakter, intelligentie, jachtverstand, passie en de will to please, blijkend 
    uit wedstrijdresultaten   

Eventuele bijzonderheden:

1. Alleen de eigenaar van de teef van een nest waarvan ten minste de helft van de 
    pups een Nederlands NHSB nummer heeft, komt in aanmerking voor de bokaal.
2. Indien wordt besloten de bokaal in een bepaald jaar niet uit te reiken, wordt hier
   tijdens de ALV een verklaring voor gegeven door de voorzitter van de FBC.
3. Indien de FBC van mening is dat meerdere fokkers voor de prijs in aanmerking
    komen, beslissen zij door stemming. Hierbij wordt de winnaar met gewone 
    meerderheid van stemmen door de FBC leden gekozen. Bij staken van stemmen
    wordt nogmaals gestemd. Daarna beslist het lot.
4. De beker blijft eigendom van de vereniging.

Winnaars Leliman-bokaal

jaar

fokker

kennelnaam

2011

Carmen Wolters-Verdonk

"Van de Woltdonk"

2012

F.Venzelaar

"Van het Patrijzenweitje"

2013

niet uitgereikt

 

2014

Niet uitgereikt

 
2015 Jan van Birgelen “Van het Vreebroek”
2016 Henk Markesteijn "van 't Rijnsdael"
2017 - -
2018 -  
2019 -