Trofee Beste Zweethond

Naam van de beker: 

Trofee Beste Zweethond 

Omschrijving: 

De trofee is een sculptuur voorstellende een staand mannelijk ree, omhoogkijkend. Dit ree staat naast een liggend vrouwelijk ree, met een aanschotmerk op het blad. Beide zijn geplaatst op een houten voet. De voet is voorzien van een inscriptie ‘Nederlandse Korthals Griffon Club, Wissel trofee, Beste Zweethond van het jaar’. De sculptuur is vervaardigd door de heer Wil van Bragt 

Geschiedenis: 

De trofee werd op 12 november 2013 door de heer Will van Bragt aan de club geschonken. 

Wordt uitgereikt aan: 

x  Eigenaar, lid van de vereniging 
0 Voorjager 
0 Fokker 
x  Hond            Soort:   Korthals Griffon 

Voorwaarden: 

 

Tijdstip uitreiking: 

Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 

Karakter van de prijs: 

Wisselbeker 

Prestatienorm: 

Beste griffon op een in het voorafgaande kalenderjaar onder auspiciën van KNJV-ORWEJA georganiseerde zweetspoorproef (een proef als aangeduid in het KNJV-ORWEJA Algemeen Veldwedstrijdreglement, supplement voor dashonden, zweethonden en terriërs, hoofdstuk IV,  Zweetspoorproeven). 

Om de rangorde te bepalen gelden de volgende criteria:
 

  • Er zijn zes verschillende zweethondenproeven (A tot en met F). Een combinatie die in een van deze proeven het onderdeel totverbellen of bringselverweisen met succes voltooit en een kwalificatie loopt, zal altijd  als hoogste worden geplaatst voor de trofee. Als meer dan één combinatie – of juist geen enkele- hieraan voldoen, geldt het volgende:
  • Voldaan aan hoogste proef, waarbij zweetspoorproef A geldt als hoogste kwalificatie en zweetspoorproef F als laagste kwalificatie;
  • De hoogste kwalificatie op een proef, waarbij een U hoger is dan een G;
  • Het hoogste puntenaantal waarmee aan de eisen van de proef is voldaan;
  • Leeftijd van de hond, waarbij de jongste hond de trofee wint.

Honden die hebben deelgenomen aan een zweethondenproef zoals hierboven omschreven, maar die daarbij geen kwalificatie hebben gehaald, komen dat jaar niet in aanmerking voor de trofee. Een kwalificatie behaald tijdens een natuurlijke nazoek, in aanwezigheid van een ORWEJA keurmeester, en waarvan deze verslag heeft opgemaakt, telt wel mee.

Eventuele bijzonderheden: 

De beker blijft eigendom van de vereniging 

 

WINNAARS DE TROFEE VOOR DE BESTE ZWEETHOND 

Jaar 

Hond 

Eigenaar/voorjager 

2013  

Niet uitgereikt (geen kwalificaties) 

 

2014 

Niet uitgereikt (geen kwalificaties) 

 

2015 

Niet uitgereikt (geen kwalificaties) 

 

2016 

Anka 

J.van Birgelen 

2017 

Glenn v.d. Wielervelden 

Jack Verkennis 

2018 

Finou van de Menninkweide 

Martine Brenkman-Bongers 

 

Translate »