De fokbegeleidingscommissie

De vereniging acht het noodzakelijk het fokken van Korthals Griffons te begeleiden. Dit om te voorkomen dat erfelijke ziekten zich ontwikkelen, goede fysieke en karaktereigenschappen van het ras worden gehandhaafd en indien mogelijk verbeterd. Hiermee is sinds enige jaren de fokbegeleidingscommissie actief. Zij geeft voorlichting, verzamelt, verwerkt en verstrekt gegevens.
Ook worden er regels opgesteld over de wijze van advisering, beoordeling en bemiddeling en worden bijeenkomsten georganiseerd zoals een jaarlijks fokkersberaad. Tevens worden er oefeningen in veldwerk gehouden om te zien hoe de jonge honden handelen en reageren.

Fokbegeleidingscommissie:
    De voorzitter: 
    Secretaris: 
    Leden: Henk Toonk, Netty Gerritsen, Ine Sonneveld & Anita Donders

    E-mail: FBC@griffonkorthals.nl
 

Download het Fokaanvraagformulier van de Nederlandse Korthals Griffon club

 

Er zijn een aantal reglementen.

Het VFR (verenigingsfokreglement) is de juridische basis voor het fokken, waarin wetgeving, bepalingen van de Raad van beheer en van onze vereniging zijn samengebracht.

  • Het FBC-reglement behandelt o.a. de werkwijze van de FBC en wat fokkers daarvan mogen verwachten.
  • Het Reglement fokprocedures geeft aan welke stappen potentiele fokkers moeten zetten om correct te gaan fokken.
  • Een fokker die wil fokken moet via het fokaanvraag formulier bij de FBC een combinatie advies vragen.

In het kader van voortschrijdende automatisering binnen de FCI zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat vanaf 31 maart 2014: De resultaten van internationale FCI CACIB shows vanaf 1 januari 2009, officieel bevestigd door de FCI, online te bekijken zijn. Ga hiervoor naar de website van de FCI: www.fci.be onder het kopje: “Results”.

Eigenaren/exposanten hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun CACIB certificaten ONLINE te printen. (CACIB certificaten zullen derhalve niet langer per post worden verstuurd.) Let op: De data die beschikbaar is op https://www.fci.be/resultats/IB.aspx wordt eenmaal per week bijgewerkt. Alleen de CACIB voorstellen die zijn bevestigd door de FCI en de RCACIB voorstellen die worden omgezet naar een CACIB door het FCI kantoor zijn beschikbaar.
 

Het ontwerp van het originele CACIB certificaat is herzien, nieuw ontwerp (eenzijdig, kleur, op A4 formaat met een QR code onderaan) Het doel van de QR code is om eigenaren/exposanten/kopers de mogelijkheid te geven om de informatie op het CACIB certificaat te verifieren met de officiele FCI data.
De QR code - Quick Response Code - is een pictogram dat gelezen/gescanned kan worden met een Smartphone. (Iphone, Windows Phone, Android etc.).
We vertrouwen erop dat u deze grote stap voorwaarts in de automatisering, met als doel ons allen -FCI kantoor, FCI leden en contractpartners - tijd en geld te besparen en een grote overall-efficiency te creeeren, kunt waarderen.
 

We bedanken u voor uw begrip en vertrouwen.
Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland